esej00048

Sa jedne strane sofre nemački oficiri i saradnici
esej00047