kaleidoskop000068

Skica manjeg logora rimskih pomoćnih jedinica (Osprey ilustracija)
kaleidoskop000069