Relejna stanica na Torniku

. Dečija radost, parni valjak
Osnovna Škola “Dušan Jerković”
Oktobar 1967.