POČETAK 20. VEKA

Promene u arhitekturi grada i njegovom položaju unutar Kraljevine Srbije, samo su bili naznaka pred buru kakav je bio dvadeseti vek.

Ribnica

Tako je početkom prošlog veka Ribnica bila jedino na Zlatiboru sa turističkim objektima.

Počeci turizma na Zlatiboru

Nicale su prve vile izgrađene na Zlatiboru. Gradile su ih užičke As gazde i bogati Beograđani.

Gimnazija na stočnom pijacu

Stara stočna pijaca, jedina u gradu, izgradnjom Gimnazije i postavljanjem Esnafske česme je već počela da dobija obrise Trga sa kućama Uroša Pešića i kućom Prote Gavrila Popovića.

I sinu viđelo iz reke

I Đulaića i Kasapčića mostovi su sve do svog rušenja 1944. bili korisni ukrasi Užica i njegove reke Đetinje.

Prvi užički biciklisti i automobilista

U Užicu bolje stojeći građani prvi su imali bicikle, koje su koristili prilikom odlaska na kraće izlete, mahom u Adu.

Anđušićka

Kako su izgledale mlade užičke varoške dame sa kraja 19. i na početku 20 veka

Brana u Velikom parku

U Grotlu, na temeljima mlina, izgradio je treću, kada se gleda niz Đetinju, užičku električnu centralu.

Biciklisti

Užički velosipedski klub je osnovan 1904. godine, 15. godina posle osnivanja Velosipedskog društva u Beogradu.

O Miti Uskokoviću i Užicu kako ga je pisac video

Ovi vremensko-užički momenti u delima Uskokovića prestavljaju značajnu dokumentaciju, koja će biti sve važnija kako vreme bude prolazilo i odnosilo poslednje ostatke staroga Užica.

“Pecara” – Užička gradska kuća

U Užicu postoji jedan od retkih objekata iz 19. veka, na vreme sačuvan i spašen, da budućim genaracijama kazuje o životu predaka: Jokanovića Kuća.