UŽICE

Mapa Užica i članci podeljeni prema delovima grada, koji su definisani prema najbitnijem toponimu u tom delu, a ne prema sadašnjoj podeli mesnih zajednica.

Ada i Vrela

Tekst u pripremi

Aleksića most

Nekada Kurlagino raskršće, a danas imenovano po Aleksića kafani

Carina

Mesto gde se plaćala naknada za ulaz u varoš onima koji nešto prodaju

Dovarje

Nekada golo brdo i groblje, sa po kojom kućom, a danas prijatno pošumljeno i načičkano sa objektima

Drvarski pijac

Ovo je nakada bio centar Donje Čaršije

Ibiševo gumno

Tekst u pripremi

Koštica

Mondenski deo grada još od Turaka, gde su se u pitomini voćnjaka, livada i uz potok gradile vile

Krčagovo

Do pronalaska mnoštva krčaga, ovaj deo se zvao Beširovo polje

Lipa

Tu gde lipe od davnina mirišu

Dobilo naziv po “megdanu” srpskih i muslimanskih pastira

Međa, gde se sastajalo gradsko i seosko stanovništvo

Pora

Formirano nakon Drugog svetskog rata, naziv je dobilo prema visu na severu varoši

Rakijski pijac

Naziv dat u čast dobroj rakiji, koja se tu prodavala

Rosulje

Nekada profesorsko naselje, sa lepim rosnim cvetnim baštama

Sarića Osoje

Tekst u pripremi

Senjak

Nekada su ovde bile vojne štale, sa dosta sena za konje

Sevojno

Tekst u pripremi

Slanuša

Nekada je ovde bio izvor slankaste vode

Stari Grad

Tvrđava i okolno naselje, odakle je i počela gradska istorija

Terazije

Naziv dat prema terazijama koja su se tu nalazila i na kojima se merila roba

Turica

Nekadašnja žitnica i voćnjaci staroga Užica

Veliki park

Rajsko mesto staroga Užica, danas su tu sportski objekti

Vujića brdo

Nekadašnja Kruščica preimenovana po imanju profesora i senatora Pavla Vujića

Zabučje

Tekst u pripremi

Žitni pijac

Nekada trg sa pijacom, a sada trg sa kafićima i gradsko sastajalište