Ada i Vrela

stranica u pripremi

Kakva je Đetinja nekada reka bila?

Đetinja je u gornjem toku sačuvala lepotu, iako je trasa pruge Beograd – Bar narušila mnogo toga.

Izletište u Adi

U senci dudova u Adi, užička gospoda se o đurđevskom vašaru okupljala druženja radi.

Kako je nekad izgledala Đetinja? (prema sećanju V. Mićovića)

Danas Đetinja koja teče kroz grad je bez svojih prirodnih obala, virova, sprudova, brzaka i vrbaka.

Saga o užičkoj fabrici kože i krzna

Fabrika kože i krzna u Vrelima je osnovana 1922. i dobila je logičan naziv „Vrela“.

Ada, užičko izletište

Pre izmeštanja toka Đetinje i izgradnje magistralnog puta, Ada je bila užičko izletište na obalama Đetinje.

Vrela užičkog prvoga vodovoda

Prvi užički vodovod je izgrađen 1928. godine. Voda je dovedena iz Vrela sa izvorišta Ćebića i Živkovića vrela.

Biser voda u Adi

Nekada, za Užice bila je to česma nad česmama. Nastala je u vreme kopanja tunela koji spaja Krčagovo i Sevojno.

Teferič u Adi

Nalazila se na desnoj obali Đetinje, suprotno od današnje teretne železničke stanice u Krčagovu.

Vašar u Adi

Nekada u Adi, na platou "Dudinjaka" i okolnih livada, kod kafane uz Đetinju, održavao se vašar na koji su dolazili i putujući trgovci, za koje bi danas rekli prodavci džidža bidža.

Ada kao izletište

Ada je bila omiljeno izletište Užičana. U njoj je bio "Dudinjak" i kafana ispred koje su se na livadi i u njenom dvorištu održavali vašari, uranci i drugi narodni skupovi.