1474

Po projektu Trga, kompleks zgrada predviđen kao Dom kulture
1475