Druženje

1361

Mesta okupljanja nisu samo kafane. Užičani su između dva rata voleli svoje kafane, ali su se okupljali i u krojačkim, kovačkim i berberskim radnjama. Krojači Nikola Lojanica, Milivoje Hadžić i Milosav Lazović okupljali su mušterije dobrom pesmom. Kovač Dule Pujdo, uz obavezno meze i piće sa svojim kumom Tozom i zubarom Vulom Ostojićem, imao je obaveznu dnevnu pauzu za druženje. Berberi Ivko Novaković i Pero Buva svirali su tambure i pevali zajedno sa mušterijama.

Frizerska radnja Brana Jeremića, koja je bila na Slanuši
Frizerska radnja Brana Jeremića, koja je bila na Slanuši

Na fotografiji je frizerska radnja Brana Jeremića, koja je bila na Slanuši. Okupilo se odabrano društvo. Prvi sa leve strane je Brane, a zadnji sedi stolar Đorđe Popović. Za pesmu su zaduženi Manjo Sparić, sjajni vokal, i njegova gitara.