Dvadesetogodišnjica otvaranja Trga

989

Na proslavi povodom otvaranja trga 1961-1981. godine učestvuju horovi OŠ “Dušan Jerković”, Učiteljske škole, Gradski hor, Hor i orkestar JNA, kao i solisti Dubravka
Zubović i Živan Saramandić.

Proslava dvadesetogodišnjice Trga
Proslava dvadesetogodišnjice Trga