Gradski slet 1964. godine

2093

Prvi Okružni fiskulturni slet je održan 1945. godine u junu mesecu. Od 1953. za Dan mladosti 25. maj, održavao se se “javni čas”: sletske vežbe, atletska takmičenja, vežbe na spravama, kasnije samo sletske vežbe. Poslednji slet je održan u Beogradu za Dan mladosti 1987. godine.

Na fotografijama prikazan je defile kroz grad. U prvom planu su devojke iz Učiteljske škole, sa kojima je sletsku vežbu pripremio profesor Vlajko Kovačević. Tu su i pioniri sa vežbom, koju je pripremila Nada Končar, kao i gimnastičari Fiskulturnog društva “Partizan” itd.