Kandića kuće

2053

U centru grada, naspram Prve osnovne škole, više od 100 godina postoji stara Kandića kuća. Njen vlasnik bio je Mitar Kandić, koji je u svojoj kući držao čuvenu Kandića kafanu.

Kandića kuće
Kandića kuće

Kafana je konfiskacijom 1946. godine, postala vlasništvo države. Od 1965. godine UP “Sloga” u ovom preuređenom prostoru otvorila je ” Krčmu kod Ere”.