Karaula

1861
Karaula i kula Grada
Karaula i kula Grada

Iznad sure stene na kojoj je Stari grad, kupasto brdo, na kome je stub sa sirenama za uzbunjivanje, zove se “Karaula”. Na njemu su ostaci temelja utvrđenja, izgrađenog 1808. godine, po naređenju vojvode Miloša Obrenovića, vođe ustanika,. Karaulu je projektovao, na zaravnjenom delu vrha brega, ruski inžinjer major Vasilije Antonovič Granberg.

Ostaci temelja karaule na Karauli (fotografija iz "Politike")
Ostaci temelja karaule na Karauli (fotografija iz “Politike”)

Osnova joj je prilagođena obliku brega. Karaula je bila opasana slabim kamenim zidom. Sa unutrašnje strane, na obe strane karaule, postojali su drveni čardaci kao isturene ugaone kule. U središtu se nalazila izdignuta drvena osmatračnica. Ovo otvrđenje je srušeno – minirano kad i stari grad 1863. Vis se i danas zove Karaula.