Ko je bio Velimir Vrbić?

1689

Velimir Vrbić (1872-1946) bavio se poljoprivredom. Tovio je krupnu stoku. Trgovao je rakijom i suvim mesom širom Srbije i Austrije.

Velimir Vrbić je imao dobre jahaće konje
Velimir Vrbić je imao dobre jahaće konje

Učestvovao u Prvom svetskom ratu. Za zasluge odlikovan je Karađorđevom zvezdom (većina istoričara smatra da je ovo odlikovanje u rangu Narodnog heroja u Drugom svetskom ratu).

Bio je narodni poslanik za srez užički i većnik Drinske banovine 1935-38. Bio je inicijator i dobrotvor podizanja spomen česme na Popovoj Vodi.