Mladi atletičar Dragomir Žunić Žuna.

Ulica Maršala Tita na "Lipi", za vreme "Živeo Prvi maj"
Drug Tito je čitao “Politiku”