Novoizgrađeni ulaz na pijac, preko ulice Tkanina, a levo od nje niz uz ulicu kafana Pariz

Na mestu današnjeg ulaza na Zeleni pijac bila je užička pošta a kasnije komunalno preduzeće
Zgrada pošte u koju je preseljena automatska telefonska centrala
Pogled od Muzeja niz Glavnu ulicu