Narednik iz Potpeća

1435
Ivanović Ž. Ivan
Ivanović Ž. Ivan

Ivanović Ž. Ivan, zemljoradnik i rezervni pešadijski narednik (Potpeć, Užice, 18. IV 1889 – ?, ?).

Otac Živan i majka Milka, poljoprivrednici. Živeo u mestu rođenja i bavio se poljoprivredom na površini od 2 hektara i 40 ari zemlje. Vojni rok regulisao tokom 1911. godine u trajanju od šest meseci u II četi I bataljona XVII pešadijskog puka u Valjevu.

Učestvovao je u svim ratovima od 1912. do 1918. godine i preživeo sva ta ratna stradanja. Izdržao je provlačenje preko Albanije, preživeo i proboj Solunskog fronta na kome se junački držao. Kao pripadnik II čete I bataljona XVII pešadijskog puka Drinske divizije, za pokazanu hrabrost na bojnom polju dobio je više odlikovanja i drugih priznanja. Pored ostalih, Zlatnu medalju za hrabrost i Srebrni vojnički orden Karađorđeve zvezde sa mačevima.

U braku sa Višnjom, rođ. Ljubojević, domaćicom imao je kći Milevu i sinove Milivoja i Milana. Umro je posle Drugog svetskog rata.