Sve za torte

Pecovića limarska radnja na "Megdanu"
Plehovi