Plaža Jadran

1474
Plaža „Jadran“
Plaža „Jadran“

Plaža „Jadran“ je bila divno uređena, lepa kao objekat uz reku.
Pred ulazom na plažu žuborila je česma hladne izvorske vode. Tu skladnu građevinu uređenih kabina, platoa za sunčanje i sedenje u hladu raznobojnih suncobrana uz napitke, vodio je svima znani Kale Ugostitelj.
Sećanja koja sam slušao i zapise koje sam čitao, potvrđuju reči da je: „radi takve lepote bilo dovoljno živeti jedan ljudski vek“. Da su na toj užičkoj plaži: „kao na kakvoj pisti, užičke lepotice u kretnji, ili lepoj pozi, blistale na suncu. Njihova bronzana nagota pre su vajana lepota rukom i dletom velikog Fidije, nego li Erosov prizor.“