Samo kancelarija M. Atanackovića

Kompleks nekadašnje Tkačnice pred rušenje, foto Bojan Radojičić
. Urušena “kancelarija Mališe Atanackovića“, zgrada završena 1901.
. Fotografija iz sedamdesetih godina. Krug Tkačnice, slično je i danas, ali urušeno.