Komodore 64

Prvi užički kućni računar gumeni Spektrum
Prvi užički kućni računar gumeni Spektrum
Mali Filip Gavrilović sa Rosulja sa svojim Spektrumom.