00087

Česma Pekarsko-mehandžiskog esnafa, postavljena na Rakijskom pijacu
00086
00088