Detalj sa Saborne crkve u Beogradu

Nekad se učilo, “Samo sloga Srbina spašava”
Ocilo-ognjilo-kresivo