3802

Levo "Sokolana" simbol patrijahalnog Užica, desno Trg, simbol urbanog komunističkog razvoja
3801
3803