Dragan Vasović na vrhuncu karijere

Dragan Vasović na vrhuncu karijere
Gaga Vas ispred porodične bojadžiske radnje na “Slanuši”