Ужичке штампарије, штампа и новине (други део)

397
Ужичке „Вести“
Ужичке „Вести“

Прве Ужичке новине, лист “Златибор”, појавио се 1885. године. После тога су се појављивали листови политичких странака и листови политичке садржине, као што су “Дрина” и “Ужички одјек”, а затим и листови који су пратили рад Скупштине општине: “Окружна самоуправа”, “Ужичанин”, “Ужички гласник”. Под аустроугарском окупацијом излазио је Службени гласник царског и краљевског окружног заповедништва.

Први књижевни лист звао се “Расвит”, који се појавио 1918. године. Први број хумористично сатиричног листа “Ера” изашао је следеће 1919. У периоду између два светска рата доминирају политички листови: демократски листови “Народна реч” 1920. године, “Реформа” 1920., “Ужичка демократија” и “Ужички демократ” 1923, независно социјалистичко гласило “Ослобођење” 1923. године. Затим лист љотићевске орјентације “Збор” 1935, “Златиборски соко” 1925, који је ширио соколске идеје, “Југословенска мисао” 1935, часопис који је промовисао југословенске националне идеје. Ученици Учитељске школе објављивали су часопис “Учитељски подмладак” 1926, а ужички скаути месечни часопис “Златиборски Скаут” 1933. год. Месно средиште Савеза трезвене младежи објавио је неколико примерака листа “Трезвеност” 1929.

Штампани су недељници “Ужичке новине” 1931. године, “Народне новине” 1932, “Ужичке новости” 1933. и “Ужички глас“ 1935. године. Постајао је и лист забавног садржаја “Спорт и филм”, који се појавио 1928. године и “обавештајни орган јавног мишљења” “Народни гласник” 1923, а последње ужичке новине из периода између два светска рата био је “Ужички одјек” из 1939. године.

„Ужичка недеља“
„Ужичка недеља“

После другог светског рата излазило је више од 40 листова и часописа који су излазили редовно или привремено. Више од половине ових новина су била фабричка или школска издања у форми билтена. “Глас ваљаонице” лист Ваљаонице бакра и алуминијума, “Ракета” је било лист синдиката истоименог саобраћајног предузећа, затим лист Штапарије Димитрије Туцовић “Графичар”. Већином су листови у свом називу имали имена предузећа о чијем раду су информисала “Први партизан”, “Златибор” истоименог грађевинског предузећа, “24 Септембар” лист истоименог предузећа које је било задужено за електродистрибуцију. Затим су излазили школски билтени “Кадињача” ОШ „Душан Јерковић“, “Билтен” Ужичког центра за људска права. Медицинска школа једном годишње објављује лист “Здравац”, Економска лист “Кеш”, Техничка школа “Петљу”, Ужичка гимназија “Гимназијалац”…

Главни штаб омладинских радних бригада на изградњи Комбината “Севојно” објављивало је од 1950. “Наше дело”. Године 1952. Излазио је “Билтен омладинских радних бригада” на изградњи Ваљаонице бакра. За време одржавања позоришних сусрета “Јоаким Вујић” је излазио лист ”Сусрети”. Током Југословенског позоришног фестивала, Народно позориште објављује “Фестивалски билтен”. Неколико фанзин издања објавили су ентузијасти под насловом “Минут до 12”, који је после постао лист који је био под патронатом Општинске конференције савеза социјалитичке омладине. Фанзине је обкављивао мултимедијални клуб “Изградња”.

Излазили су као прилог омладинској штампи омладински лист “Мај” и “Реч младих” – “Омладина”. Тих седамдесетих 20. века почело је да излази неколико научних и књижевних часописа и зборника: “Ужички зборник”, “Међај”, “Анализе и истраживања”, “Огледи и искуства”, “Трагови”, “Историјска баштина”…

Данас од ужичке штампе излазе (2018.) недељник “Вести”, који је почео да излази 1944. год, и “Ужичка Недеља”, који је почео да излази 1994. године. Последњих година излази једном у две недеље.