Jedinstvena fotografija korzoa koju je snimio Bučevac.

Jedinstvena fotografija korzoa koju je snimio Bučevac.