00146

Voz sa parnom lokomotivom, popularni Ćira
00145