1075

Stara Drinčića kafana sa tendom i tezgama ispred, 1931. godine
1074