esej00177

Feliks Kanic (fotografija oko 1865. F. W. Rösler, Beč)
esej00176
esej00178