esej00178

Feliks Kanic (fotografija oko 1865. F. W. Rösler, Beč)
esej00177
esej00179