esej00035

Sa jedne strane sofre nemački oficiri i saradnici
esej00036