Težak posao rabadžije na Murtenici u 21 veku. Foto A. Dulanović

Rabadžija na radu u Turici. Foto V. Kovačević
. Rabadđija poveo volove na potkivanje. Foto I Lazić