Geografski centar Užica

725

S kraja 19. veka preduzimljivi Užičani su odlučili da sa česmom Opančarskog esnafa obeleže gografski cntar Užica. Kasnije je na pokaldrmisanom platou oko česme zaživela pijaca. To je bio i varoški centar. Okolo bile su kuće bogatog trgovca Uroša Pešića koji je živeo viš od 100 godina. Do njih na uglu kuća znamenitog prote Gavrila Popovića. Tu je i Gimnazija a u blizini i Saborna Crkva.
Posle Prvog sv. rata uređen je na tom mestu po užički “Parčić”, po pravopisu “Mali park”, urađena okružna zgrada, danas “Gradska kuća”. To je i u 21. veku gradski i geografski cntar grada, koji za sada nije obeležen jer je česma pomerena prema glavnoj ulici