Levo je primerak boce koja se koristila do početka sedamdesetih, a desno čuvena zidarska flaša iz 1975. godine

Prva posleratna serija pivskih boca, dosta kasnije poznati BIP
Prva posleratna serija pivskih boca, dosta kasnije poznati BIP
. U Užicu se za vreme SFRJ najviše pilo Nikšićko pivo u “zidarskoj” ambalaži