. Na “Rakijskom” sedamdesetih godina 20. veka..

Na Rakijskiom pijacu pedesetih godina 20. veka
“Rakijska” šezdesetih godina 20. veka