Sa prve proslave oslobođenja Užica

Sa prve proslave oslobođenja Užica
. Žitni pijac 1958. godine