Škola klavira koju je prof. Mijo Petrović pohađao u detinjstvu

Škola klavira koju je prof. Mijo Petrović pohađao u detinjstvu
Mijo zabavlja kolege na drugarskoj u fiskulturnoj sali Pedagoške