” Vlajkov plato”

742

Tu gde je danas deo Bloka Zlatibor, od mesta nazvanog „Vlajkov plato“, nkada je bio niz prodavnica: „Prvi maj“, „Jadran“, „Gvožćđar“„Proleter“, „Čigota“, „Jugoplastika“ i na kraju niza Vukosavljevića kuća.
Milija Ili-: -. Posle “Jugoplastike”, saracka radnja Jokic, u kuci Vukosavljevica, voskarska radnja Sparic a na uglu prodavnica tekstila “Buducnost