kaleidoskop000076

Skica manjeg logora rimskih pomoćnih jedinica (Osprey ilustracija)
kaleidoskop000083