Kuća doktora Bračinca – ”Bračinkina kuća”

Kuća doktora Bračinca - ''Bračinkina kuća''

Kuća doktora Bračinca – ”Bračinkina kuća”

Tu gde je bila Bračinkina kuća danas je zgrada u kojoj je ”Fitnes klub” i ”Maks sport”.