ukvn_izmedjudvarata_00045

Biljana i Kosta Despotović sa ćerkicom Biljanom, u nedeljnoj šetnji oko Parčića (foto Aleksadar Tošić)
ukvn_izmedjudvarata_00044
ukvn_izmedjudvarata_00046