ukvn00001

Užice, pogled sa Bioktoša 1936.
ukvn00002