ukvn00003

Užice, pogled sa Bioktoša 1936.
ukvn00002
ukvn00004