ukvn00004

Užice, pogled sa Bioktoša 1936.
ukvn00003
ukvn00005