ukvn00005

Užice, pogled sa Bioktoša 1936.
ukvn00004
ukvn00006