ukvn00006

Užice, pogled sa Bioktoša 1936.
ukvn00005
ukvn00007