ukvn00007

Užice, pogled sa Bioktoša 1936.
ukvn00006
ukvn00008