ukvn00009

Užice, pogled sa Bioktoša 1936.
ukvn00008
ukvn00010