ukvn00010

Užice, pogled sa Bioktoša 1936.
ukvn00009
ukvn00011