ukvn00011

Užice, pogled sa Bioktoša 1936.
ukvn00010
ukvn00012